Yhdistyksemme arvot

Yhdistyksemme arvot ovat meille tärkeitä ja toimimme niiden pohjalta.

Arvojamme ovat:


  • Luotettavus
  • Kunnioitus
  • Ymmärrys
  • Rehellisyys
  • Sydämellisyys
  • Toisten auttaminen
  • Tasa-arvo

Yhdistyksemme missio

Meidän missiomme on laaja, mutta haluamme, että jokainen sivulla kävijä saa myös tietää sen.

Haluamme hälventää häpeää riippuvuus sairauden ympäriltä. 

Koulutetut kokemusasiantuntijamme kertovat infoissa heidän tarinaansa. 

Osallistumme erilaisiin tapahtumiin, jossa tuomme yhdistystä esille. 

Haluamme antaa kasvot sairaudelle ja heidän läheisten tuskalle.

Yhdistyksemme visio

Haluamme ihmisten tietävän, mihin yhdistyksen toiminta suuntaa tulevaisuudessa.

Haluamme lisätä avun saatavuutta sekä olla matalan kynnyksen apu. 

Haluamme olla tukena yhä useammalle sairastuneelle ja heidän läheisilleen.

Tuoda ihmisten tietouteen lisää tietoa sairaudesta, ja näyttää ihmisille sairauden todelliset kasvot.

Haluamme myös tuoda läheisten tuskan kasvot tietoon ihmisille.

Haluamme tukea läheisriippuvaisia vertaistuellisesti. 

Autamme myös riippuvaisia hoidon piiriin.

Haluamme hälventää yhä enemmän häpeää ja syyllisyyttä sairauksien ympäriltä.